COVID-19

25.10.2020

Doporučený postup ministerstva zdravotnictví k managmentu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19, zkrácený text.

1. Mírnou rýmu, nachlazení, občasné zakašlání nepovažujeme z odborného hlediska za důvod k vyřazení z pracovního procesu či kolektivu.

Jednoznačným důvodem je teplota více než 37,5 st.C i bez dalších projevů onemocnění

2.Pacient zůstane v domácím prostředí nejméně po dobu 10 dnů od prvních příznaků onemocnění.  Léčba je symptomatická / dle příznaků/: klidový režim, dostatek tekutin, dle potřeby léky na snížení teploty, podporující vykašlávání, případně při dráždivém kašli na tlumení kašle.

3. Na vyšetření v ordinaci praktického lékaře se doporučuje předem objednat, či stav nejprve telefonicky konzultovat s lékařem. Stejně tak vystavení pracovní neschopnosti je možné elektronickou formou, není nutná přítomnost pacienta.